Copyright & disclaimer    www.veluwerecreatie.com / www.eyckenhoff.com

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veluwe recreatie te Putten.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

De website van Eyckenhoff is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Veluwe recreatie hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Veluwe recreatie kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

Verwijzingen naar andere sites

Veluwe recreatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan U dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.


 

English version:

Copyright

All rights reserved. No part of this website may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted or utilized in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, microfilm, internet or otherwise, without permission in writing from Veluwe recreatie in Putten.

Conditions of use

Without written permission it is not allowed to use any information of this website for purpose.

Disclaimer

The website of Eyckenhoff was compiled with the greatest possible care. If the website should contain any errors, Veluwe recreatie cannot be held responsible. No rights can be derived from possible inaccuracies or errors. Furthermore Veluwe recreatie cannot be held responsible should a person making use of this site or the links contained in it suffer loss or damage of whatever type or extent.

Links

Veluwe recreatie is not responsible for the content of websites entered by means of a link from this site. Such connections to other external sources of information are provided purely for purposes of information and no warranty is given as to the contents or existence thereof. If you encounter any problems of a technical nature or regarding the content of these sites, we would be most grateful if you would let us know, so that we can take all necessary steps to remove these links.

 

Klik hier om terug te gaan naar Home.

 

© 2022   www.veluwerecreatie.nl